Čína - Perly říše středu


 • ubytování: hotel **ubytování: hotel **
  strava: vlastnístrava: vlastní
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Program zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY: Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Pekingu.
2. den: PŘÍLET DO PEKINGU: Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem či odpočinek.
3. den: ZAKÁZANÉ MĚSTO, PEJ-CHAJ PARK, TCHIEN-AN-MEN: Snídaně. Dopoledne prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císař ském komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno největším kulturním muzeem Číny, během vlády všech císařů bylo ne přístupné veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne procházka Pej-chaj parkem s pro hlíd kou pagody, postavené na ostrově uprostřed laguny. Následuje prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů.
4. den: VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, HROBKY DYNASTIE MING: Snídaně. Celodenní výlet k velkolepé stavbě – Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 21.000 km. Tato zeď, sloužící původně k obranným účelům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka jedné ze dvou přístupných hrobek panovníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek).
5. den: LETNÍ PALÁC, WANG FU TING ROAD: Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu – Mramorovou loď císařovny Cch’-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne procházka po Wang-Fu-Ting Road, nejrušnější třídě moderního cen tra Pekingu s obchodními domy.
6. den: CHRÁM NEBES A LAMAISTICKÝ CHRÁM: Snídaně. Dopoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dy nastie Ming a Čching pořádali modli teb ní obřady a rituály. Dále prohlídka lamaistického kláštera. Jeho pět hlavních síní ztělesňuje slohovou smě si ci chánských, mongolských a tibet ských prvků.
7. den: PEKING - XI´AN: Snídaně. Volné dopoledne. Transfer na nádraží a odjezd rychlovlakem do Xi’anu, hlavního města provincie Šan-si. Toto město s bohatou historií bylo hlavním městem 11 čínských dynastií a bývalo největším městem. Ve svých cestopisech se o Xi’anu zmiňuje i Marco Polo jako o výchozím bodu Hedvábné cesty pro obchodníky. Ubytování, nocleh.
8. den: TERAKOTOVÁ ARMÁDA A VESNICE BANPO: Po snídani výlet k jedné z největších turistických atrakcí celé Číny – Terakotové armádě – hliněné armádě císaře Čchin Š’chuang-tiho, významné osobnosti v čínských dějinách. Tento císař sjednotil Čínu v jednu silnou významnou říši. Hliněná armáda byla zcela náhodou objevena v roce 1974 míst ními rolníky. Více než 6.000 ozbroje ných bojovníků v životní velikosti je rozestavěno v bojovém šiku. Celá armáda byla součástí posmrtné výbavy zemřelého panovníka. Oběd. Odpoledne prohlídka vesnice Banpo – sídliště původních obyvatel před zhruba 5.000 lety. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
9. den: XI´AN: Po snídani následuje prohlídka města – navštívíte areál Velké pagody divoké husy ze 4. století, prohlédnete si městské opevnění z raného období dynastie Ming a místní muzeum. V odpoledni transfer na nádraží a odjezd rychlým vlakem do Šanghaje. Ubytování, nocleh.
10. den: ŠANGHAJ : Snídaně. Procházka po rušné třídě Nanjing s přilehlým nábřežím Bund. Projížďka po řece Huangpu podél shanghajského přístavu.Shanghaj je rychle se rozvíjející metropole východní Číny s více než 18 milióny obyvatel a upoutá své návštěvníky moderní výstavbou. Nocleh.
11. den: ŠANGHAJ: Snídaně. Celodenní prohlídka města. Prohlédnete si chrám jadeitového Buddhy s plastikami s buddhistickými motivy. Oběd. Odpoledne se projdete zahradami Yuyuan, jež byly postaveny již v 16. století a jsou centrem odpo činkupro místní obyvatele. Večeře, volný program na prohlídku centra města.
12. den: ŠANGHAJ: Snídaně. Volný den s možností fakultativní návštěvy „čínských Benátek" – města Su-čou. Město je známé svými umělými vodními kanály a zahradami. V roce 1997 byly zdejší klasické zahrady zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Večer transfer na letiště a odlet do Prahy.
13. den: ODLET DO PRAHY: Přílet do Prahy.

červen 2024

28.06. - 10.07.24 pátek - středa
vlastní letecky (Praha)
59 990 Kč
cena za 13 dní (10 nocí)

červenec 2024

26.07. - 07.08.24 pátek - středa
vlastní letecky (Praha)
Sleva 7% 59 990 Kč 55 790 Kč
cena za 13 dní (10 nocí)

září 2024

06.09. - 18.09.24 pátek - středa
vlastní letecky (Praha)
59 990 Kč
cena za 13 dní (10 nocí)

říjen 2024

04.10. - 16.10.24 pátek - středa
vlastní letecky (Praha)
59 990 Kč
cena za 13 dní (10 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Peking a Šanghaj – Praha s přestupem
 • letištní taxy
 • transfery letiště – hotel – letiště
 • 10x nocleh se snídaní v hotelu 3* - 4
 • program včetně veškerých transferů a vstupů
 • 8x oběd a 8x večeře v tradiční čínské restauraci
 • českého průvodce během okruhu

Cena nezahrnuje

 • vstupní vízum - poplatek 3.000,- Kč. Nutný on-line formulář. Osobní návštěva vízového centra za účelem sejmutí otisků prstů NENÍ PRO SEZÓNU 2024 NUTNÁ! Vyřízení trvá 1 týden
 • fakultativní výlety