Velký okruh Marokem


 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Maroko je cestovatelsky velmi lákavou zemí. Náš autobusový zájezd je podrobnou poznávací cestou, která vás důkladně seznámí s exotickou divokou přírodou, bohatými muslimskými památkami, ale i kulturou a reáliemi všedního života této osobité země. Zastávky v nádherných španělských městech během cesty jsou již jen třešničkou na dortu tohoto úžasného putování.

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách, přejezd přes SRN, Francii.
2. den: V podvečer ubytování v oblasti Barcelony.
3. den: Zastávka u krásného římského akvaduktu z časů císaře Augusta u Tarragony. Cesta podél pobřeží, nocleh v oblasti Torremolinos.
4. den: Přeplutí GIBRALTARSKÉ ÚŽINY, jež ve starověku pod názvem Heraklovy sloupy propojovala známý svět s tajemnými dálkami a která dodnes odděluje evropskou civilizaci od exotické Afriky. Procházka podél hradeb CEUTY – španělského města na africké půdě. Překročení marockých hranic a přejezd na ubytování do oblasti LARACHE.
5. den: Dopoledne návštěva archeologického areálu LIXUS. Právě za zdejším palácem se rozkládaly mýtické zahrady Hesperidek, k nimž se Hercules vydal pro zlatá jablka. Odpoledne prohlídka marocké metropole RABAT , která leží při ústí řeky Bou Regreg do Atlantského oceánu. Z pevnosti se otevírá pohled na město Sale, jež bylo sídlem obávaných pirátů. V Rabatu si ukážeme královský palác, mauzoleum marockých králů, starodávnou Hassanovu věž i opevněný Chellah, jenž je prý nejromantičtějším místem v zemi.
6. den: Návštěva největšího marockého města CASABLANCA , které proslavil stejnojmenný americký film s Humphreyem Bogartem a Ingrid Bergmanovou v hlavních rolích. Na břehu Atlantiku navštívíme Hassanovu mešitu, třetí největší islámskou svatyni na světě. Budeme obdivovat její 200m vysoký minaret, nejvyšší náboženskou stavbu světa. Přejezd marockým vnitrozemím do Fesu. Odpoledne prohlídka historického královského města MEKNES, které bylo za vlády megalomanského sultána Moulay Ismaila na přelomu 17. a 18. století jednou ze světových metropolí. Ve svém sídelním městě nechal panovník postavit velkolepé paláce, mešity, zahrady, kasárna, sýpky a sklady a vše dal chránit 40 km dlouhými hradbami. My si ukážeme nejen památky na sultána Ismaila, ale i náboženskou školu medresu ze 14. století nebo Velkou mešitu ze 13. století. Vychutnáme si atmosféru tržiště, súku.
7. den: Dopoledne zastávka ve svatém poutním městě MOULAY IDRISS, kde se nachází hrobka potomka proroka Mohameda Idrisse, jenž v 8. století vytvořil na území Maroka první stát. A prohlídka archeologického areálu VOLUBILIS, který představuje nejzachovalejší marockou antickou památku. Z doby starověkého Říma, kdy bylo hlavním městem provincie Mauretánie, se tu zachovaly mozaikové podlahy, lázně nebo triumfální oblouk. Odpoledne prohlídka královského města FES , které je oprávněně na seznamu památek UNESCO. Jde o nejzachovalejší středověké město v Africe. Až do roku 1912 bylo hlavním městem Maroka, dodnes zůstává jeho náboženským a intelektuálním centrem. Bylo založeno otcem Maroka svatým Idrissem a velký rozmach prožívalo ve 12. až 14. století. Budeme se prodírat labyrintem jeho mediny, abychom si ukázali nejvýznamnější památky, jako je medresa Bou Inania, impozantní mešita Karaouiyne, mauzoleum Idrisse II. nebo královský palác. Do středověku se ponoříme při návštěvě barvírny kůží, kde se od středověku nezměnila technologie a kde se barvíři brodí ve starých kamenných kádích. Na Fes se podíváme z výšky při okruhu po Tour de Fes, kde se tyčí dvě městské pevnosti.
8. den: Vyhlídková jízda STŘEDNÍM ATLASEM , kde uvidíme cedrové a korkové lesy i bezocasé opice makak. Atlas je největší pohoří severní Afriky a dal jméno i oceánu, který se nachází za jeho hradbou. Odpoledne nás čeká ÚDOLÍ ZIZ, které už má charakter pouštního kaňonu s oázami datlových palem.
9. den: Krátká prohlídka města ERFOUD, které bylo v údolí řeky Ziz vystavěno v saharském stylu z červené hlíny. Odpoledne podnikneme fakultativní výlet džípy k největší písečné duně ERG CHEBI, která má výšku přes 100 metrů, délku 30 a šířku 10 kilometrů. Okusíme atmosféru největší světové pouště SAHARY . Zastavíme se ještě v oáze MERZOUGA.
10. den: KAŇON TODRA, který je na nejužším místě široký pouze 10 m a který svírají 250 m vysoké skalní stěny. Poté se vydáme na CESTU KSÚRŮ A KASEB na úpatí Vysokého Atlasu . Ksar je berberská opevněná hliněná vesnice s vysokými hradbami. Kasba je opevněný obytný hrad se čtyřmi rohovými věžemi. Zastávka v oáze SKOURA – kasby mezi palmami. Ubytování v Ouarzazate.
11. den: Fakultativní výlet džípy do údolí říček NGOUN a DADES, KAŇON COLORADO. Cestou se podíváme na jeskynní obydlí berberů, výhledy na Vysoký Atlas . Mezi fíkovníky k rozeklaným skaliskům Sidi Boubka v soutěsce DADES.
12. den: Ráno navštívíme působivé opevněné město AIT BENHADDOU. Vyhlídková jízda přes VYSOKÝ ATLAS , překonání průsmyku Tizi-n-Tichka ve výšce 2 300 m n. m. Prohlídka historického královského města MARRÁKEŠ , kterému se kvůli barvě 19 km dlouhých hradeb říká „Červená perla“. Dominantou města je téměř 80 metrů vysoký minaret Koutoubia, z marrákešských paláců si prohlédneme palác Badi z konce 16. století. Přejezd na pobřeží Atlantiku .
13. den: Celodenní odpočinek v přímořském městě ESSAOUIRA, které svým šarmem láká nejen turisty, ale i marocké umělce, možnost koupání v Atlantiku. Tři kilometry dlouhá pláž. Noční přejezd.
14. den: Trajekt do Evropy. Průjezd částí jižního Španělska do oblasti Malagy na Costa del Sol. Odpočinek, možnost koupání, nocleh.
15. den: V ranních hodinách návštěva města Pabla Picassa − MALAGY. Průjezd Andalusií se zastávkou na prohlídku GRANADY – procházka uličkami středověké mediny, arabský bazar aj. Nocleh u Alicante.
16. den: Přejezd do BARCELONY, devítihodinová prohlídka katalánské metropole. Noční přejezd přes Francii a Německo do ČR.
17. den: Návrat do ČR ve večerních hodinách.

11.10. - 27.10.24 pátek - neděle
polopenze autokarem
29 990 Kč
cena za 17 dní

Cena zahrnuje

 • dopravu klimatizovaným autobusem
 • průvodce
 • 13x ubytování v hotelích
 • 12x snídani
 • 12x večeři
 • trajekt do Afriky a zpět

Cena nezahrnuje

 • spropitné / bakšišné

Výlety

 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 7800 Kč)
 • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 1085 Kč)