Vietnam A Kambodža


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Zažijte s námi nezapomenutelné dobrodružství v srdci jihovýchodní Asie na poznávacím zájezdu do Vietnamu a Kambodže! Navštívíme nejkrásnější a nejzajímavější místa této exotické oblasti, jako jsou chrámy Angkor Wat, jezero Tonle, Mramorové hory, jedinečnou oblast Sapa s jejími unikátními vesnicemi, rýžovými poli a domorodými kmeny, trh Bac Ha, historické Hue a mnoho dalšího. Poznáme krásná města jako Hoi An, Hanoj, která nám přinesou autentickou atmosféru jihovýchodní Asie. Během cesty si vychutnáme místní kuchyni, získáme hlubší porozumění k tamní kultuře a historii. V samém závěru zájezdu nás čeká jedna z nejpůsobivějších vietnamských scenérií úžasná zátoka Ha Long Bay. Připojte se k nám objevovat krásy a tajemství Indočíny .

Siem Reap - Angkor - Tonle Sap - Hoi An - vesnice Thanh Ha a Kim Bong - Mramorové hory - Hue - Hanoj - Sapa - trh Bac Ha - vesnice Ban Pho - Lao Cai - Cat Cat - Sin Chai - zátoka Ha Long Bay

Zájezd provází Petr Horák, garance malé skupiny max. 11 – 12 osob.

Kapesné: Ve Vietnamu je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby – nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci,recepční apod.) spropitné - bakšišné! Částka se pohybuje kolem 60 USD/os./zájezd.

Vstupní vízum: turistické vízum do Kambodže cca 35 USD a turistické vízum do Vietnamu cca 25 USD – vyřízení při příletu na letišti

Doprava: letecky

Nástupní místa: 30.03. - 12.04. Odjezd L1
31.10. - 13.11. Odjezd L1

Letecky na trase Praha- Siem Reap, Hanoi - Praha + vnitrostátní přelety, po destinaci se budeme pohybovat místní dopravou (vlak, loď)

Ubytování: různé

hotel 4*, loď 4*, lůžk. vlak

UBYTOVÁNÍ
11x ubytování (z toho 8x hotel**** a 1x kajuta**** na plavbě Ha Long Bay – vždy 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 2x noční vlak – 4lůžk. kupé)

STRAVOVÁNÍ
11x snídani, 1x oběd na lodi (zátoka Ha Long Bay), 9x večeře + minerální voda 2x 500 ml os/den. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy z průvodcem do Kambodži.
2. den: Po příletu na letiště do SIEM REAP – brána Angkoru , transfer do hotelu. Dle časových možností procházka v Siem Reap, řada obchodů s uměleckými řemesly, kulturní město, které umožní nahlédnout do tradičního života místních obyvatel.
3. den: Celodenní prohlídka jedinečné oblasti ANGKORU - jedna z nejvýznamnějších kulturních památek a jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť v jihovýchodní Asii. V období 9. – 15. století zde leželo hlavní sídlo Khmerské říše a z té doby se zachovalo velké množství památek. Areál se rozkládá na ploše větší než Paříž a zahrnuje desítky nádherných chrámových staveb se složitě vytesanými detaily. Stěny zdobí tančící dámy a lotosové květy, ze skal vystupují pětihlavá božstva naga (hadi). Před tisíci lety byl areál z neznámých důvodů opuštěn, ale v roce 1860 jej znovu objevil francouzský badatel Henri Mahouta a od té doby je korunou Kambodže. Prohlídka archeologického areálu Angkor - brána Thom – kolosální lidské tváře vytesané do kamene, impozantní a centrální chrám Bayon , Královská ohrada, Phimeanakas, Sloní terasa , Terasa malomocného krále , největší a majestátní chrám Angkor Wat , který nechal vybudovat Súrjavarman II. jako svůj chrám a hrobku. Toto mistrovské architektonické dílo bylo postaveno ve 12. století a rozkládá se na ploše asi 210 hektarů. Navštívíme jedinečný pralesní chrám Ta Prohm - neuvěřitelná podívaná. Rostou zde obrovské fíkovníky a gigantické popínavé rostliny, které se objímají v kamenných základech stavby a vytvářejí dojem, že lidský výtvor byl zrekultivován mocnými silami přírody. V závěru dne si vychutnáme večeři formou bufetu a shlédneme představení Apsara . Nocleh v Siem Reapu.
4. den: Ráno navštívíme unikátní plovoucí vesnici v blízkosti Siem Reap, kam poplujeme na tradiční dřevěné lodi po jezeře TONLE SAP "velké jezero" Kambodže a jedno z největších v Asii. Na plovoucích ostrůvcích se zde nacházejí školy, restaurace, nemocnice a mnoho dalšího. Poté přejezd na letiště a odpolední odlet do Danangu ve Vietnamu. Po příletu transfer na nocleh do Hoi An.
5. den: Dopoledne procházka starobylým romantickým městem HOI AN , úzké klikaté uličky, báječná atmosféra, návštívíme chrám Kwan , čínskou shromažďovací halu Phuc Kien , starý dům Tan Ky , Japonský krytý most Cau Nhat Ban – který kdysi spojoval dva světy, historické a kulturní muzeum v Hoi Anu a místní řemeslné dílny. Odpoledne si vychutnáme atmosféru řeky Tu Bon na lodním výletě , navštívíme hrnčířskou vesnici THANH HA , zde se seznámíme s každodenním životem místních obyvatel a ukázkami výroby keramických výrobků. Na závěr dne tesařská vesnice KIM BONG , prohlídka místních loděnic. Návrat na nocleh.
6. den: Ráno přejezd do Hue, cestou navštívíme MRAMOROVÉ HORY (Marble Mountains) – krásná příroda Vietnamu - pět krasových útvarů ( Ngu Hanh Son ) je pojmenováno podle pěti živlů: Kim (kov), Thuỷ (voda), Mộc (dřevo), Hoả (oheň) a Thổ (země). Mramorové hory mají pro obyvatele středního Vietnamu po staletí zvláštní význam a starověcí Čamové uctívali zdejší krasové jeskyně jako duchovní místa. Nocleh v Hue.
7. den: HUE - císařské město, sídelní město poslední královské dynastie. Navštívíme císařskou citadelu dynastie Nguyenů (1802 - 1945). Poplujeme lodí po Voňavé řece k pagodě Thien Mu , která je nejstarší pagodou ve městě. Odpoledne návštěva královské hrobky Khai Dinh - směsice západní a východní architektury a královské hrobky Minh Mang - budeme ohromeni majestátností a symetrií architektonických staveb. Transfer na letiště a odlet do Hanoje na ubytování.
8. den: Celodenní prohlídka města HANOJ , návštěva pamětihodností a dalších významných zajímavých míst, jako je Ho Či Minovo mauzoleum , Pagoda jednoho sloupu a Chrám literatury Van Mieu. Odpoledne návštěva Etnografického muzea a Muzea věznice Hoa Lo. Atmosféra oblasti jezera Hoan Kiem a procházka starým městem Old Quarter - úzké uličky s obchodníky, hromady skútrů, život lidí kteří žijí v nejstarších částech města. Před přesunem na nádraží, odkud pojedeme nočním vlakem do Lao Cai, shlédneme tradiční vodní loutkové představení . Přenocování v lůžkovém vlaku.
9. den: V časných ranních hodinách příjezd do LAO CAI . Snídaně v místní restauraci a přesun na největší a nejkrásnější místní trh BAC HA , obklopený strmými horami a rýžovými poli. Zde se setkáme se všemi skupinami menšin: kmeny Hmong, Tay, Thai, Dzao, Xa pho. Trhy nabízí kompletní sortiment potravin, ovoce, zeleniny, místní alkoholické nápoje – maniokové víno, rýžové víno, kukuřičnou pálenku aj. Z trhu se vydáme k paláci h'mongského krále (King Hoang A Tuong), který v roce 1920 postavili francouzští kolonisté a Číňané. Následuje krátký trek do vesnice BAN PHO . Prohlídka vietnamského a čínského přístavního ústí v LAO CAI . Nocleh v oblasti SAPA . Jedinečná krajinas bujnou zelení a rýžovými terasami.
10. den: Ráno se vydáme na pěší túru z kopce do vesnice CAT CAT v údolí Muong Hoa . Vychutnáme si nádherné výhledy směrem k hoře Fansipanu (3143 m) - nejvyššímu vrcholu Vietnamu a Indočíny. Po příchodu do vesnice budeme mít možnost navštívit tradiční domky na kůlech etniky H'mongů a také pozorovat místní, jak tkají, vyšívají atd. Pokračujeme pěšky k dramatickému a malebnému vodopádu Cat Cat - skvělé místo pro fotografování. Další vesnicí je 3 km vzdálená SIN CHAI , ležící na úpatí hory FANSIPAN , "střecha Vietnamu a Indočíny". Odtud si vychutnáme jedinečné a úchvatné scenérie a propadneme kráse Sapy. Z Lao Cai odjedeme nočním vlakem do Hanoje.
11. den: Ráno příjezd do Hanoje, snídaně v místní restauraci. Přejezd do zátoky HA LONG BAY - jedna z nejpůsobivějších vietnamských scenérií. Plavba mezi skalnatými Dračími zuby nám poskytne krásné výhledy, kde bezmála 3000 vápencových ostrovů vystupuje z průzračné smaragdové vody a splývá s oblohou. Vápencové krasové útvary jsou posety plážemi a nádhernými jeskyněmi. Vychutnáme si oběd a večeři na lodi****. Přenocování v kajutách – Deluxe Oceanview.
12. den: Romantické ráno na lodi, východ slunce, snídaně, pokračování plavby zátokou Ha Long. Zážitkem bude i návštěva krasové jeskyně na sampanu . Před vyloděním a odjezdem do Hanoje občerstvení na lodi. Nocleh již v Hanoji.
13. den: Snídaně, rozloučení s Hanojí. V odpoledních hodinách transfer na letiště, odlet do ČR.
14. den: Přílet do Prahy.

31.10. - 13.11.24 čtvrtek - středa
polopenze letecky (Praha)
82 590 Kč
cena za 14 dní (13 nocí)

Cena zahrnuje

 • let. přepravu Praha- Siem Reap, Hanoi - Praha, let. taxy,
 • transfery z/na letiště,
 • vnitrostátní přelety (Siem Reap - Danang, Hue - Hanoj),
 • dopravu minibusem po celou dobu zájezdu,
 • noční vlak Hanoj - Lao Cai - Hanoj (4lůžk. kabina),
 • 11x ubytování (z toho 8x hotel**** a 1x kajuta**** na plavbě Ha Long Bay – vždy 2lůžk. pokoje se soc. zařízením, 2x noční vlak – 4lůžk. kupé),
 • 11x snídani, 1x oběd na lodi (zátoka Ha Long Bay), 9x večeře,
 • minerální voda 2x 500 ml os/den,
 • vstupné dle programu,
 • průvodce CK a místního průvodce,

Cena nezahrnuje

 • vstupné mimo program, fakultativní služby, bakšišné,
 • turistické vízum do Kambodže cca 35 USD a turistické vízum do Vietnamu cca 25 USD – vyřízení při příletu na letišti,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 9000 Kč,
 • 2 lůžk. kupé ve vlaku 3500 Kč/os (obě cesty),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1660 Kč,