Za krásami Kavkazu (Ázerbajdžán - Gruzie - Arménie)


 • ubytování: hotel **ubytování: hotel **
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Program zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY: Odlet z Prahy do Baku.
2. den: BAKU „PAŘÍŽ VÝCHODU“: Přílet do Baku, transfer do hotelu, ubytování, nocleh. Snídaně. Odpoledne krátká prohlídka města, kterou zahájíte nejdražší a nejkrásnější budovou města Haidar Aliyev Center. Projdete si třídu Nizzami a náměstí fontán, poté váš čeká panoramatická projížďka, během níž uvidíte další pamětihodnosti města, v závěru dne se přemístíte do parku s vyhlídkou, odkud se vám naskytne panoramatický pohled na město Baku zalitý večerním osvětlením. Večeře a nocleh v Baku.
3. den: CHRÁM VĚČNÉHO OHNĚ ATEŠGAH: Po snídani poznávání starého města Baku, které bylo zařazeno do seznamu světového dědictví UNESCO v roce 2000. Uvidíte ty největší zajímavosti Panenskou věž, Palác Širvanšáhů z 15. stol. včetně dvora zvaného Divan, karavanseraj, mauzoleum, muzeum miniaturních knih, muzeum koberců a další. Dále pokračujete návštěvou chrámu věčného ohně Atešgah. Poslední zastávka bude u hory Yanardag, z níž vyházejí hořící proudy zemního plynu a jedná se tak o zcela unikátní přírodní jev. Návrat do hotelu, nocleh v Baku.
4. den: GOBUSTÁNSKÉ SKALNÍ PAMÁTKY : Snídaně. Dnes se vydáte jihozápadně od hlavního města Baku do regionu Gobustan. Gobustánské skalní památky tvoří unikátní skalní kresby a nacházejí se v rezervaci Gobustan. Z polopouště vyčnívají skály, které ukrývají sbírku až šesti tisíc skalních kreseb starých 4000 let. Nacházejí se zde také zbytky osídlení a pohřebišť. Po prohlídce skalních památek a v případě dobrého počasí nastoupíte do starých sovětských vozů značky LADA a vydáte se zhruba na 8km jízdu k bahenním sopkám. Bahenní sopky dosahují rozměrů, které nemůže nabídnout žádná jiná lokalita. Poté návrat zpět do Baku, nocleh.
5. den: ZA HISTORIÍ RODU ŠIRVANŠÁHŮ : Po snídani odjezd z Baku. Zastávka u mauzolea súfíského světce Diri Baby a následně pokračování do městečka Šamachi, kterému se také přezdívá „město koberců. Ve středověku bylo Šamachi důležitým centrem a hlavním útočištěm Širvanšáhů. Krátká prohlídka města s mauzoleum Yeddi Gumbez, neboli mauzoleu sedmi kopulí, ve kterém je pohřbena většina starých královských vládců. V případě příznivého počasí výjezd do horské malebné vesničky Lahic, která se ve středověku stala důležitým řemeslným centrem. Dodnes jsou místní výrobky známé po celé zemi a Kavkazu. Příjezd do Šeki, ubytování, večeře, nocleh.
6. den: PŘEJEZD DO GRUZIE: Snídaně. Prohlídka města Šeki s návštěvou místního tržiště, Chánova paláce z 18. stol. s nádherným exteriérem a interiérem. Město je jedním z nejstarších míst na Kavkazu staré zhruba 2500 let. Odjezd k hranicím s Gruzií a přejezd do Signagi, ubytování, večeře, nocleh.
7. den: VINAŘSKÁ OBLAST NAPAREULI A KATEDRÁLA ALAVERDI: Po snídani krátká prohlídka města Signagi a odjezd do Tbilisi. Po cestě se zastavíte u kláštera Bodbe, v Cinandali navštívíte Čavčavadzeho rezidenci. Prohlédnete si město Telavi a rovněž neminete královskou pevnost Gremi. Trochu odpočinku si dopřejete u tradičního oběda se sklenkou kvalitního vína ve vinařské oblasti Napareuli. Poslední zastávkou dnešního dne bude katedrála Alaverdi, která je zachovaná v podobě z 11. stol. Příjezd do Tbilisi, ubytování, nocleh.
8. den: TBILISI : Snídaně. Dnes prozkoumáte hlavní město Gruzie – Tbilisi. Navštívíte katedrálu Sameba a chrám Metechi, přesunete se na pevnost Narikala s panoramatickou vyhlídkou na město a následně se vydáte po památkách starého města, během které uvidíte katedrálu Sioni, okolí sírných lázní. Odpoledne si projdete třídu Rustaveli, která představuje srdce města a je zde mnoho vládních budov, kulturních zařízení a obchodů, navštívíte Národní muzeum, kde se ukrývají ty největší poklady celé země. Na závěr vyjedete lanovkou na horu Mtacminda odkud se naskýtá nádherný pohled na město. Večeře a nocleh v Tbilisi.
9. den: RODIŠTĚ JOSIFA STALINA, STAROBYLÉ KOLCHIDSKÉ MĚSTO KUTAISI: Po snídani odjezd do města Gori – rodiště Josifa Stalina. Navštívíte Stalinovo muzeum, které mapuje jeho život. V areálu se nachází jeho rodný dům a osobní neprůstřelný vagón. Nedaleko města si prohlédnete unikátní jeskynní město Uplisciche a poté pokračujete přes úchvatný průsmyk Rikoti do města Kutaisi. Večerní prohlídka katedrály Bagrati. Nocleh v Kutaisi.
10. den: KLÁŠTER GELATI, HORSKÉ STŘEDISKO GUDAURI : Po snídani se vydáte ke klášteru Gelati, jež je jedním z nejvýznamnějších klášterů v Gruzii a symbol gruzínské Zlaté éry. Dnes je objekt zapsán na list seznamu UNESCO. Poté si prohlédnete přírodní unikát Prométheovu jeskyni, která byla objevena teprve v roce 1984 a jedná se o největší gruzínskou jeskyni. Pokračujete do střediska Gudauri (2.153 m n. m.) se zastávkou u hradu Ananuri z 16. stol. Po příjezdu večeře, nocleh v Gudauri.
11. den: KAZBEGI - KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE, VODOPÁDY GVELETI: Po snídani odjezd přes Křížový průsmyk do městečka Stepancminda (dříve Kazbegi) odkud vyjedete terénními vozy ke kostelu Nejsvětější Trojice, který se vypíná ve výšce 2.170 m n. m. V případě dobrého počasí se vám naskytne úchvatný výhled na mohutnou horu Kazbek (5.047 m n. m.). Následně pokračujete k ruským hranicím přes Darialský průsmyk, uděláte si procházku k vodopádům Gveleti. Poté návrat do Gudauri, večeře, nocleh.
12. den: MCCHETA - NA SOUTOKU DVOU ŘEK, GRUZÍNSKÉ BRANDY: Snídaně. Odjezd do města Mccheta, které kdysi bývalo hlavním městem, nachází se na soutoku řek Aragvi a Mtkvari. Zde si prohlédnete několik pamětihodností například chrám Samtavro, katedrálu Sveticchoveli. Odpoledne příjezd do Tbilisi, kde navštívíte továrnu JSC Sarajishvili na výrobu brandy. Ubytování, nocleh v Tbilisi.
13. den: PŘEJEZD DO ARMÉNIE, JEZERO SEVAN: Po snídani opustíte Tbilisi a přejedete hranice do Arménie. Následně pokračujete přes hory do Cachkadzoru. Po cestě se zastavíte u klášterů Haghpat a Sanahin, které jsou zapsány na seznamu UNESCO a jedná se o unikátní mistrovská díla arménské architektury 10. – 15. stol. Oběd. Další zastávka bude u jezera Sevan, kde si prohlédnete klášter Sevanavank. Příjezd do horského městečka Cachkadzoru (1.841 m n. m.), ubytování, večeře, nocleh.
14. den: PO HEDVÁBNÉ STEZCE, JEDINEČNÝ KLÁŠTER CHOR VIRAP: Snídaně. Dnes se vydáte scénickou cestou původní Hedvábné stezky. Projedete průsmykem Selim s pozůstatky Selimovy karavanseráje a zastavíte se u klášterního komplexu Noravank. Následně ochutnáte kvalitní vína ve vinařském regionu Areni a dopřejete si lahodný arménský oběd. Pokračujete ke klášteru Chor Virap. Po prohlídce odjezd do Jerevanu, ubytování, nocleh.
15. den: ARMÉNSKÝ VATIKÁN EČMIADZIN A KATEDRÁLA ZVARTNOC: Snídaně. Dopolední prohlídka hlavního města Arménie – Jerevanu, kterému se také přezdívá „Růžové město“. Navštívíte muzeum arménského písemnictví Matenadaran s řadou vzácných rukopisů, pergamenů a knih. Během tradičního oběda se také podíváte na přípravu klasických arménských těstovin Arishta, které mají v arménské kuchyni dlouhou historii. Poté vyjedete do města Vagharšapat (dříve neslo jméno Ečmiadzin), kde si prohlédnete Ečmiadzinskou katedrálu a ruiny katedrály Zvartnoc. Obě pamětihodnosti byly v roce 2000 zapsány na list seznamu UNESCO. Návrat do Jerevanu, tradiční večeře, nocleh v Jerevanu.
16. den: GARNI - POHANSKÝ CHRÁM BOHA SLUNCE, KLÁŠTER GERHARD: Po snídani odjezd do malé vesničky Garni, kde se zachoval jediný pohanský chrám boha slunce Mitry - klasická helénistická stavba z 1. stol. Zastavíte se u přírodní památky Basalt Organ. Tento majestátní monument se skládá z obrovských symetrických bazaltových sloupů, téměř 50m vysokých. Kameny připomínají varhany, což vysvětluje, proč se jim také říká „Bazaltové varhanní píšťaly“. Gastronomický zážitek a příjemný požitek vás čeká v Abelyan house, kde bude podáván tradiční oběd. Následně se přesunete severovýchodně od Garni, kde leží klášter Geghard ze 4. stol., postavený přímo ve skalní stěně rokle nad řekou Azat. Odpoledne návrat do Jerevanu, nocleh.
17. den: ODLET DO PRAHY : Transfer na letiště a odlet do Prahy. Přílet do Prahy.

18.09. - 04.10.24 středa - pátek
snídaně letecky (Praha)
Sleva 7% 87 990 Kč 81 790 Kč
cena za 17 dní (15 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Baku, Jerevan – Praha s přestupem
 • letištní taxy
 • 15x nocleh v hotelech 3* - 4* po trase
 • 15x snídaně, 5x oběd, 8x večeře
 • veškeré transfery a vstupy dle programu
 • česky mluvící průvodce (min. 12 osob) a místního průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupní vízum do Ázerbajdžánu 900,- Kč
 • fakultativní výlety nad rámec programu
 • cestovní pojištění
 • spropitné