Vietnamem od severu k jihu


 • ubytování: hotel **ubytování: hotel **
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Program zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY DO HANOJE:
2. den: PŘÍLET HANOJ: Přílet do Hanoje, transfer do hotelu. Relaxace v hotelu, večeře v místní restauraci, nocleh.
3. den: HANOJ: Snídaně. Celodenní okruh po hlavním městě Vietnamu s návštěvou Ho Či Minhova mauzolea (zvenčí), jeho bývalé rezidence a konfuciánského Chrámu literatury (první univerzity ve Vietnamu založené 1075), Pagody jediného sloupu. Oběd v hanojském stylu. Po obědě návštěva chrámu Ngoc Son, pagody Tran Quoc a pozůstatků hanojské citadely, které patří pod památky UNESCO. Večer návštěva tradičního hanojského divadelního představení vodních loutek. Nocleh.
4. den: LODÍ DRAČÍ ZÁTOKOU: Snídaně. Odjezd do Ha Longu, po příjezdu ubytování na lodi, plavba mezi tisíci ostrůvky ve slavné Dračí zátoce s kouzelnými krasovými scenériemi a jeskyněmi. Toto místo je právem na seznamu světového dědictví UNESCO. Oběd na palubě lodi. V průběhu plavby budete mít možnost vyzkoušet přípravu tradičního vietnamského jídla. Možnost projížďky na pramicích s proplutím mořského tunelu do propasti Luon. Příležitost ke koupání v moři na ostrově Ti Top, z jehož vrcholu je krásná vyhlídka na panorama zátoky. Večeře a nocleh na lodi uprostřed Dračí zátoky.
5. den: KRASOVÁ OBLAST NINH BINH: Možnost ranního cvičení taj-či na palubě lodi, snídaně. Pokračování v plavbě s návštěvou jeskyně Sung Sot. Oběd na lodi. Odpoledne vylodění a odjezd do provincie Ninh Binh, kde se nachází unikátní krasová oblast zapsaná na seznam světového dědictví UNESCO. Archeologické památky této oblasti jsou staré 30.000 let. Ubytování a nocleh v Ninh Binh.
6. den: PŘÍRODNÍ REZERVACE TRANG AN: Snídaně. Odjezd do přírodní rezervace Trang An, která je pod UNESCO. Jedná se o unikátní krajinu s krasovými útvary. Po řece se na loďkách dostanete k jeskyním komplexům Toi, Nau Ruou, kterými budete proplouvat. Během plavby prohlídka buddhistického chrámu. Oběd v místní restauraci. V odpoledních hodinách odjezd na letiště v Hanoji. Přelet do přímořského letoviska s francouzským šarmem Dong Hoi - ubytování v hotelu, nocleh
7. den: KRÁLOVSTVÍ JESKYNÍ: Snídaně, odjezd do Národního parku Phong Nga – Ke Bang, zapsaného pod UNESCO a přezdívaného Království jeskyní. Projížďka krasovou oblastí po řece Son skrze unikátní jeskyni Phong Nha, návštěva krasových útvarů. Oběd v místní restauraci , transfer do královského města Hue, po cestě prohlídka vojenského hřbitova a památného mostu Hien Luong přes řeku Ben Hai, která tvořila demarkační čáru mezi jižním a severním Vietnamem. Ubytování v Hue, nocleh.
8. den: NEBESKÝM PRŮSMYKEM DO HOI AN: Snídaně, prohlídka Hue - Císařského paláce se Zakázaným městem a královskými oltáři dynastie Nguyen, projížďka lodí k pagodě Thien Mu a hrobky císaře Tu Duc. Oběd v místní restauraci, transfer do Hoi An skrze Nebeský průsmyk, který je dělítkem tropů a subtropů. Ubytování a nocleh Hoi An.
9. den: MALÝ ANGKOR WAT MY SON : Snídaně, výlet do My Son, chrámového komplexu taktéž nazývaného Malý Angkor Wat, který je zrcadlem starobylé čamské kultury, zapsaného pod UNESCO. Spatříte zde pozůstatky hinduistických chrámů a jiné dochované památky čamské kultury. Oběd v místní restauraci. Odpoledne prohlídka Hoi Anu s jeho starými kupeckými domy, čínskými chrámy či japonského zastřešeného mostu a tradičních trhů v Hoi An. Nocleh v Hoi An.
10. den: PŘELET DO HO CHI MINH CITY: Snídaně v hotelu. Transfer do Danangu, návštěva Pěti mramorových hor a Muzea čamského umění, transfer na letiště a odlet do Ho Chi Minh City. Po příletu krátká prohlídka města s návštěvou čínské čtvrti, pagody Thien Hau a trhu Binh Tay, opery, saigonské katedrály Notre Dame a pošty. Večeře v místní restauraci. Nocleh v Ho Chi Minh City
11. den: DELTA MEKONGU : Snídaně. Odjezd do My Tho, vstupní brány do delty Mekongu, kde uvidíte nejstarší místní pagodu Vinh Trang. Přejezd do Cai Be, odkud pokračujete lodí po úzkých i širokých ramenech řeky Mekong. Uvidíte typický život místních obyvatel, navštívíte výrobnu rýžového papíru a seznámíte se s místním tropickým ovocem. Oběd v místní restauraci. Návrat do Ho Chi Minh v podvečerních hodinách. Nocleh.
12. den: LETOVISKO MUI NE: Snídaně. V dopoledních hodinách individuální volno. Možnost fakultativního výletu do známých podzemních tunelů Cu Chi. V odpoledních hodinách transfer do letoviska Mui Ne. Ubytování, nocleh.
13. den: LETOVISKO MUI NE: Snídaně. Individuální volno. Nocleh.
14. den: LETOVISKO MUI NE: Snídaně. Individuální volno. Nocleh.
15. den: POHÁDKOVÝ POTOK, HO CHI MINH CITY: Snídaně. Návštěva Pohádkového potoka (Suoi Tien). Jedná se o zajímavou ukázku vodní eroze v pouštní oblasti. Oběd v místní restauraci. Prohlídka chrámu Van Thuy Tu, postaveného v 18. století k uctění kytovců. V odpoledních hodinách transfer do Ho Chi Minh City k odletu do Prahy s přestupy.
16. den: PŘÍLET DO PRAHY: Přílet do Prahy.

listopad 2024

24.11. - 09.12.24 neděle - pondělí
polopenze letecky (Praha)
Sleva 7% 77 990 Kč 72 490 Kč
cena za 16 dní (13 nocí)

leden 2025

23.01. - 07.02.25 čtvrtek - pátek
polopenze letecky (Praha)
Sleva 7% 77 990 Kč 72 490 Kč
cena za 16 dní (13 nocí)

únor 2025

07.02. - 22.02.25 pátek - sobota
polopenze letecky (Praha)
Sleva 7% 77 990 Kč 72 490 Kč
cena za 16 dní (13 nocí)
28.02. - 15.03.25 pátek - sobota
polopenze letecky (Praha)
Sleva 7% 75 990 Kč 70 690 Kč
cena za 16 dní (13 nocí)

březen 2025

15.03. - 30.03.25 sobota - neděle
polopenze letecky (Praha)
Sleva 7% 75 990 Kč 70 690 Kč
cena za 16 dní (13 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Hanoj, Ho Chi Minh City – Praha s přestupy
 • leteckou přepravu Hanoj – Dong Hoi, Danang – Ho Chi Minh City
 • letištní taxy
 • 12x ubytování v hotelech 3*, 1x nocleh na lodi, 11x polopenze, 2x snídaně (snídaně a obědy, 4. den večeře na lodi, 13. a 14. den snídaně)
 • program, transfery klimatizovanými minibusy a vstupy dle itineráře
 • česky mluvícího průvodce (min. 12 osob) a místního průvodce

Cena nezahrnuje

 • vízum do Vietnamu 950 Kč
 • pojištění léčebných výloh
 • fakultativní výlety
 • spropitné cca 40 USD/osoba + 5 USD/osoba na lodi