Jarní Benelux


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Zájezd do zemí plných květin, lahodných sýrů, větrných mlýnů, malých městeček s kouzelnými zákoutími, to jsou státy Beneluxu. Vdechneme slaný vítr od moře, projdeme se podél polí tulipánů, nasajeme atmosféru z obrazů starých mistrů v Amsterdamu, Bruggách a Gentu. Navštívíme i zahradu Evropy Keukenhof a evropský Manhattan Rotterdam.

Brusel - Gent - Bruggy - Rotterdam - Keukenhof - Amsterdam

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 26.04. - 01.05. odjezd A, B + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ve pozdních večerních hodinách (cca 22:30 hod. překročení hranic z ČR).
2. den: Ráno příjezd do BRUSELU , prohlídka tzv. "hlavního města Evropy", historické náměstí Grand Place s cechovními domy a údajně nejkrásnější radnicí, Královský dům, symbol města Manneken Pis, katedrála sv. Michaela a Gudala. Přejedeme i k Atomiu, znázorňující model krystalové mřížky železa. Stavba se stala atrakcí světové výstavy Expo v roce 1958, variantně můžete navštívit Mini Europe Park s hlavními památkami staré Evropy. Všechny vzory jsou vyrobeny s mimořádnou přesností v poměru 1:25 a nezapomeňte ochutnat skutečný zázrak Bruselu - belgické vafle. K večeru odjezd na ubytování.
3. den: Ráno prohlídka vlámského města GENT , protkaného vodními kanály. Město bylo ve středověku považováno za konkurenta Paříže, historické jádro, malebné nábřeží Graslei , úžasně zachované cechovní domy, dominanta města Belfort, katedrála sv. Bavona. Následují "Benátky severu", romantické město BRUGGY , kde na nás v každé ulici čeká prodejna s krajkami a vyhlášené belgické pralinky. Prohlídka středověkého historického centra na ostrově (UNESCO), náměstí Burg s radnicí Stadhuis, zvonice , bazilika Svaté Krve, gotický kostel Panny Marie - Michelangelovo sousoší Madony s dítětem vytvořené z bílého mramoru, tzv. Bruggská madona. Po prohlídce přejezd na ubytování.
4. den: Po snídani nás čeká ROTTERDAM – evropský Manhattan, kombinace originální moderní architektury s mrakodrapy, ultra moderními stavbami a staré části města. Starý přístav Oude Haven , nejstarší přístav města, historické lodě v přístavišti, Kubuswoningen – krychlové domy - působivé stavby moderního Rotterdamu, vyhlídková věž Euromast . Zbytek dne bude věnovaný světově proslulému a nejslavnějšímu květinovému parku KEUKENHOF .
5. den: Dnešní den strávíme v korunovačním městě AMSTERDAM , náměstí Dam, Královský palác, malé uličky s krámky, květinový trh, brusírny diamantů, fakult. Muzeum Vincenta van Gogha (muzeum schraňuje většinu Van Goghových prací) nebo Rijksmuseum (největší státní muzeum v Nizozemsku s kolekcí nizozemských mistrů), fakult. projížďka lodí po kanálech. Večer odjezd do republiky.
6. den: Ráno návrat do ČR (přejezd hranic do ČR v cca 07:30 hod).

26.04. - 01.05.24 pátek - středa
snídaně autokarem
Sleva 8% 9 990 Kč 9 191 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • 3x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 3x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné vč. parku Keukenhof - v případě, že nemáte zájem o návštěvu Keukenhofu, prosíme o nahlášení v CK,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 2900 Kč,
 • muzeum Van Gogh - vstupné a rez. poplatek 570 Kč (záloha), do 18 let zdarma - nutná rezervace v CK,
 • dům Anny Frankové - vstupné a rez. poplatek 440 Kč dospělý, 210 Kč děti 10 – 17 let (záloha),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 270 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z. r. 2023) – ceny v EUR (€)
 • Brusel Antomium - 16 €
 • Brusel Atomium + Minieurope - 31,30 € combi ticket dospělý, senioři 30 €, děti 24 €
 • Brusel metro - 1 hodinová jízdenka 2,60 € a 24 hodinová 7,80 €
 • Bruggy loď - 12 €
 • Bruggy zvonice - 15 €
 • Gent st. Bavo - 16 €
 • Gent Belfort - 14 €
 • Gent Gravensteen -12 €
 • Rotterdam Euromast - 16,50 € (včetně Euroscoop), senioři 15 € (včetně Euroscoop)
 • Amsterdam plavba po grachtech - 20 €
 • Amsterdam Královský palác - 10 €
 • Amsterdam Nový kostel - 9 €
 • Amsterdam Starý kostel - 9 €
 • Amsterdam Rijksmuseum - 22,50 €
 • Amsterdam brusírna diamantů - zdarma
 • Amsterdam muzeum Van Gogh 20 €. (nutná rezervace a záloha 570,- Kč v CK předem)
 • Amsterdam dům Anne Frank 16 €. (nutná rezervace a záloha 440,- Kč v CK předem)
 • Keukenhof květinový park - 18,50 €, děti 9 €
 • Jízdenka městská doprava - 3,40 €, celodenní 9 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 240 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů, není podmínkou všechny navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení EUR nebo €)