Jordánsko – Křižovatka Kultur Ii


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Poznávací zájezd do Jordánska 2023 - Mrtvé moře i Rudé moře, křižácké hrady, antické, biblické i islámské památky. Právě v říjnu je ideální čas na poznávání této země, kdy se vyhneme vysokým teplotám nad třicet stupňů Celsia. Ovšem i v tomto období se u Mrtvého i Rudého moře moře můžeme setkat s teplotami přes 30 C°. Průměrné denní teploty se pohybují kolem příjemných 26 - 27 C°.V Jordánském království budeme procházet místy dávných biblických příběhů i křižáckých válek. K naší návštěvě neodmyslitelně patří starodávné pouštní kamenné město - nabatejská Petra, antický Jerash, pojedeme i po stopách Lawrence z Arábie, do přírodních scenérií Wadi Rum, místa kde se zastavil beduínský čas. Právě Wadi Rum a Petra jsou chloubou země a patří k okázalým zajímavostem Blízkého Východu. Vykoupeme se v Mrtvém moři a v samém závěru zájezdu budeme 2 dny relaxovat u Rudého moře.

Poznávací zájezd do Jordánska provází Petr Horák , garance malé skupiny.

Ammán - Jerash - hrad Ajlun - Madaba - hora Nebo – Wadi Muijb - hrad Kerak – Mrtvé Moře - Petra - Wadi Rum – Aqaba – Rudé moře

Vstupní vízum: Jednorázové turistické vízum do Jordánska je zahrnuto v ceně zájezdu a o potřebných formalitách vás budeme informovat.

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Časové pásmo v Jordánsku je UTC+2. Časový posun od ČR je standardně celoročně +1 hodina, jelikož zde také dochází ke změnám času na letní a zimní.


PODNEBÍ
V říjnu panují v Jordánsku stále letní teploty okolo 25-28°C, doporučujeme lehké turistické oblečení, na večer lehký svetr či bundu, opalovací krém s vysokým faktorem, pokrývku hlavy.

Doprava: letecky

Nástupní místa: 13.10. - 21.10. Odjezd L1

Letecky, po destinaci se budeme pohybovat klim. minibusem.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
- 7x ubytování v hotelu***/**** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
7x polopenze. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: Odlet z Prahy do Jordánska - Aqaby, transfer do hotelu, ubytování. 2. den zájezdu: RUDÉ MOŘE – pobyt a relaxace , volný den v přímořském letovisku Aqaba, které se nachází na úplném jihu Jordánska, na samotné hranici s Izraelem, Egyptem a Saudskou Arábii. Kromě koupání je také ideálním místem k potápění v křišťálově čistých vodách Rudého moře. 3. den zájezdu: Pobyt u moře. 4. den zájezdu: Snídaně a krátká prohlídka Aqaby . Přejezd k rásnou a drsnou pouštní krajinou u hranic se Saudskou Arábií pod horou Džabal Ram na prohlídku nádherných přírodních divů WADI RUM (UNESCO), známé také jako The Valley of Moon, pouštní krajiny spojené s legendárním Lawrencem z Arábie. O Wadi Rum se mluví také jako o zemi z Marsu a proslavil ji známý film Marťan od Ridleyho Scotta. 2 hod. projížďka terénními vozy údajně nejhezčí pouští na světě. Čekají nás nádherné izolované oázy, vyhlídky na místní monumentální stolové hory, skalní věže z narůžovělého pískovce, oranžové písečné duny, skalní mosty podobné těm v Utahu, rokle a soutěsky. Ubytování a večeře v okolí Petry. 5. den zájezdu: Po snídani odjezd k prohlídce fascinujícího "růžového" skalního města PETRA (UNESCO) - svět kamenné Petry se ukrývá nedaleko dnešního městečka jménem Wadi Musa , tedy v Mojžíšově údolí, jak zní jeho překlad. Unikátní komplex nabatejských monolitických chrámů vytesaných do skal, vysokých až 100 m, jeho stáří se odhaduje na 2500 let, bývalá důležitá křižovatka obchodních cest, které spojovaly Čínu, Indii a jižní Arábii s Egyptem, Sýrií, Řeckem a Římem. Město je přístupné úzkou skalní soutěskou Sig (1 200 m), na jejímž konci je mnoho chrámů, klášterů, paláců vytesaných do skal, zdobených složitými sochami, poukazující na zručnost Nabatejců - Pokladnice, Vítězný oblouk, antické divadlo, královské hrobky a klášter, mystické pohřebiště aj. Ubytování a večeře v okolí. 6. den zájezdu: MRTVÉ MOŘE - nejníže položené místo planety, nachází se mínus 430 metrů pod mořem, neuvěřitelná koncentrace soli. Koupání, relaxace, zdejší vody vyléčí nejeden kožní problém. Ubytování v hotelu u Mrtvého moře. 7. den zájezdu: Královská cesta – Návštěva svatyně na posvátné hoře NEBO (802 m n. m.), kam Mojžíš přivedl svůj lid při útěku z Egypta, aby odtud ukázal "Zemi zaslíbenou" a kde se pravděpodobně nachází i Mojžíšův hrob - byzantský kostel, nádherná mozaika – nejuctívanější svaté místo v Jordánsku. Otevře se nám nádherné panorama na údolí řeky Jordán, Mrtvé moře, Jericho a Jeruzalém, často označované jako Svatá země. Starověké město Nabatejců, "město mozaik" MADABA , byzantské a umajlovské umění. Nejznámější a z historického hlediska nejdůležitější je Madabská mozaiková mapa v kostele sv. Jiří., pochází z období kolem r. 560 a zobrazuje mapu Palestiny a Dolního Egypta, kostel Apoštolů, mozaiková ruční řemeslná dílna. Pokračování přes kaňon WADI MUIJB k návštěvě velkého křižáckého hradu KERAK z 12. století, nejlépe zachovalý hrad na Blízkém Východě o kterém se zmiňuje i Bible, jelikož Kerak byl hlavním městem království Moab. Odjezd na ubytování. 8. den zájezdu: Ráno prohlídka jordánského hl. města AMMÁN , starověká část, ammánská citadela na kopci nad městem, římské divadlo z 2. stol., Archeologické muzeum a krátce i nový Ammán s moderní a upravenou podobou. Město JERASH – krásný příklad velkolepého římského urbanismu. Pokud existuje jedno římské město, kde si návštěvník živě dokáže představit, jak vypadal život ve 2. stol. n. l., tak je to právě Jerash , rozkládající se na svazích návrší Gilead. Dějiny města započaly s výboji Alexandra Velikého a vrcholu dosáhly v době, kdy se tato oblast stala součástí římského impéria, nejvýstavnější sídlo Blízkého východu - oválné náměstí tzv. Agora, zachovalé cesty lemované sloupovím, " šeptající sloupy", amfiteátry, římské lázně, Hippodrom, chrám boha Dia, chrám bohyně Artemis, původní Cardo s obchody. Pokud jste f

13.10. - 21.10.23 pátek - sobota
polopenze letecky (Praha)
Sleva 7% 40 990 Kč 37 990 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Aqaba – Ammán – Praha,
 • letištní taxy,
 • transfer na hotel a zpět,
 • dopravu klim. minibusem dle programu,
 • výlety a vstupy dle programu,
 • výlet jeepy 4x4 v poušti Wadi Rum,
 • 8x ubytování v hotelu****/*** – 2lůžk.pokoje s příslušenstvím,
 • 8x polopenzi,
 • jordánské vízum,
 • místní průvodce,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • spropitné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • v závislosti na změně letového řádu může být zájezd realizován v obráceném pořadí. Program zájezdu bude v plné míře dodržen
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 6800 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 790 Kč (max. 30000 Kč)
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2022) – ceny v USD ($)
 • Vstupy zahrnuté v programu jsou v ceně zájezdu
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučené kapesné 60 - 80 USD ($) na spropitné, které je v Jordánsku zavedeným zvykem
 • 1 jordánský dinár (JOD) je cca 1,42 USD
 • 1 americký dolar (USD) je cca 22,40 CZK
 • Při odjezdu ze země se dále platí odjezdová taxa ve výši cca 10 JOD
 • MĚNA A KURZ
 • Jordánský dinár - JOD
 • Americký dolar - USD ($)