Polsko - Wroclaw A Polské Zahrady


 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Nechte se unést vůní a barvami a vstupte do světa květinové krásy v botanických zahradách Polska, které jsou jedinečnými oázami klidu, barev a vůní. Zveme vás na pohodový poznávací zájezd do jarního Polska, kde si vychutnáme kvetoucí krásu přírody a objevíme nové druhy rostlin a stromů. Navštívíme Wojslawice – jednu z nejvýznamnějších zahrad, prohlédneme si starobylou Wroclaw vč. proslulé Japonské zahrady. Gliwice nám nabídnou tropický svět a Jaworzno "Polské Maledivy" jsou známé svou jedinečnou kombinací parku a tyrkysových jezer. Tak neváhejte a připojte se k nám na této cestě do polských zahrad, kde se můžete zrelaxovat a zároveň se dozvědět spoustu zajímavostí o rostlinách.

Wojslawice – Wroclaw – Malujowice - Plawniowice – Gliwice – Jaworzno – Goczalkowice

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 31.05. - 02.06. Odjezd A

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: V ranních hodinách odjezd z ČR směr Trutnov – Polsko. První zastávkou budou WOJSLAWICE - prohlídka jedné z nejvýznamnějších dendrologických zahrad nejen ve Slezsku, ale i celém Polsku. Byla založena již roku 1821 v období romantismu, kdy zakládání výstavných zahrad bylo velkou módou. Zahrada má více než 10 tisíc rostlin, které jsou rozděleny do různých sekcí, včetně alpinia, skalniček a kvetoucích keřů. V zahradě najdeme také několik exotických skleníků, které obsahují rostliny ze subtropických a tropických oblastí. Součástí návštěvy bude i komentovaná prohlídka. Pokračujeme do nedalekého starobylého města WROCLAW . V první části prohlídky navštívíme proslulé Japonské zahrady a pokračujeme k moderní multimediální zpívající fontáně . Po ubytování v hotelu v centrální části města, budeme pokračovat podvečerní prohlídkou STARÉHO MĚSTA - Rynek , perla goticko-renesanční měšťanské architektury – Radnice , řada architektonicky zajímavým městských domů – v jednom z nich, Pod Zlatým sluncem, bydleli během svých návštěv Wroclawi císařové Rudolf II. a Ferdinand II., kostel sv. Máří Magdaleny s mostem Pokutnic , jenž je opředen nejednou legendou , slavné pohádkové domy Jeníček a Mařenka a po cestě ke katedrále sv. Jana Křtitele množství pracovitých či dovádivých Krasnoludków (trpaslíků), kteří již patří ke koloritu města…
2. den: WROCLAW – návštěva botanické zahrady Wroclawské univerzity, která je perlou na Ostrově Tumském. Zahrada založena již roku 1811 má rozlohou více jak 7 ha a více než 10 tis. druhů rostlin, včetně tropických a subtropických druhů, jako jsou palmy, banány a orchideje. Přes MALUJOWICE v krajině kolem řeky Odry - zastávka k prohlídce gotického kostela sv. Jakub a, postaveného kolem r. 1250 a PLAWNIOWICE , kde si prohlédneme novorenesanční zámek a zámecký park , který byl chloubou magnátského rodu Ballestrémů, dojedeme do města Gliwice na ubytování..
3. den: GLIWICE - prohlídka nově zpřístupněného a rozšířeného Palmového skleníku , kde na 2000 m2 spatříme tropický svět či pavilon sukulentů a další zajímavosti. Pokračujeme na "Polské Maledivy" do moderně pojatého přírodního vycházkového okruhu u JAWORZNA , procházka parkem Gródek kolem 2 tyrkysových jezer, celou krásnou trasu arboreta upravuje Slezská botanická zahrada. V samém závěru před odjezdem domů navštívíme GOCZALKOWICE - KAPIAS , prohlídka ukázkových zahrad s možností zakoupení rostlin a botanických potřeb. Ve večerních hodinách příjezd do ČR.

31.05. - 02.06.24 pátek - neděle
snídaně autokarem
Sleva 8% 4 990 Kč 4 591 Kč
cena za 3 dny (2 noci)

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • 2x ubytování v hotelu*** 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídaně,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupy,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžkový pokoj 1400 Kč,
 • 2x večeře 800 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 140 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (připravujeme) – ceny v PLN
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca ... PLN, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • Polský zlotý (značení PLN), 1 PLN = cca 5,7 Kč