Okruh Indií a Nepálem


 • ubytování: hotel **ubytování: hotel **
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy

Program zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY: Odlet z letiště Praha – Ruzyně do Dillí.
2. den: PŘÍLET DO DILLÍ: Přílet do Dillí. Prohlídka Starého a Nového Dillí včetně největší indické muslimské svatyně – Páteční mešity, zastávka u Červené pev nosti, která byla sídlem dvora Velkých Mughalů, Rádž Ghátu – památného místa zpopelnění Máhatmy Gándhího, areálu Kutub mínár s pověstným nerezavějícím železným sloupem a cennými zřícenina mi mešity Kuvvatul islám. Nocleh v Dillí.
3. den: DILLÍ – DŽAJPUR: Snídaně. Odjezd do hlavního města státu Rádžasthán, známého jako Růžové město díky růžové barvě domů historického centra, jež bylo vybudo váno dle zásad staroindické Silpašástry, prvního světového architektonického kodexu. Ubytování, volno k prohlídce místních bazarů, nocleh v Džajpuru.
4. den: DŽAJPUR – ÁMBÉR: Vyjížďka na slonech do pev nosti Ámbér, prohlídka tohoto bývalého sídla rádžasthánských mahárádžů se Zrcadlovou síní a dalšími artefakty rádžasthánské architektury. Odpoledne prohlídka města s návštěvou pozoru hod né astronomické observatoře Džan tar Mantar, kterou nechal zhotovit osví cený mahárádža Džaj Sinh II. v 18. století, Paláce větrů Hawa Mahal, sídla džajpurských maharaní a Městského paláce s muzeem. Nocleh.
5. den: DŽAJPUR – ABHANERI – FATÉHPÚR SÍKRÍ – ÁGRA: Odjezd do Ágry, cestou za stáv ka u stupňovité rádžasthánské stud ny v Abhaneri. Dále zastávka v bývalém sídel ním městě největšího z Mughalů – sultána Akbara ve Fatéhpúr Síkrí, prohlídka Páteční mešity a sultánského paláce z červeného pískov ce, kde se nachází známé pavilóny Paňč Mahal a Dívání Chás. Příjezd do Ágry, nocleh.
6. den: ÁGRA: Snídaně. Prohlídka skvostu světové archi tektury, mauzolea Tádž Mahal, které z bělostného mramoru nechal po stavit sultán Šáhdžahán pro svoji milovanou ženu Mumtáz Mahal. Stavba, popírající perspektivu, je považo ána za zamýšlenou repliku Božího trůnu. Odpoledne prohlídka Červené pevnosti s nádhernými mramorovými pavilóny, představujícími jeden z vrcholů stavitelství Velkých Mughalů. Nocleh.
7. den: ÁGRA – ÓRČHA – KHADŽURÁHO: Snídaně. Transfer na nádraží a odjezd expresem Shatabdi do Jhansi, přejezd do městečka Orčha s monumentálními opuštěnými chrámy a paláci říše Bundélů, z nichž největší byl vybudován na počest návštěvy sultána Džahángíra. Dále návštěva chrámu bohyně Lakšmí na čedi čovém pahorku, kde najdete mistrovská díla středověkého bundél ského malířství. Odpoledne přejezd idylickou venkovskou krajinou Dekkánské plošiny do Khadžuráha, někdejšího hlavního města říše Čandélů. Návštěva východní skupiny džinistických chrámů. Nocleh v Khadžuráhu.
8. den: KHADŽURÁHO – VÁRÁNASÍ: Prohlídka východní skupiny chrámů Kandarija Ma ha dévova, Višvanáthova a chrámu Lakšmana, proslulých erotickou výzdobou s motivy staroindické Kámasútry. Transfer na letiště. Odlet do Váránasí. Po příletu transfer do hotelu, Ubytování. Nocleh.
9. den: VÁRÁNASÍ – SÁRNÁTH: Ranní projížďka po Ganze, kdy za úsvitu tisíce poutníků vykonávají rituální očistu v posvátných vodách Gangy. Prohlídka ghátů, včetně ghátu Manikarnika, kde po tisíce let probíhá tradiční zpopelňování nebožtíků. Návrat do hotelu. Snídaně. Dopoledne výlet do buddhistického poutního místa Sárnáthu, kde Buddha po osvícení pronesl první kázání. Prohlídka zřícenin stúpy císaře Ašóky a místního muzea s proslulou lví hlavicí z leštěného pískovce. Návrat do Váránasí, nocleh. pískovce. V podvečer návštěva ghátu Dasaswamedh, kde probíhá mystická rituální oběť Ganze za účasti desítek bráhmánů. Návrat do Váránasí, nocleh.
10. den: VÁRÁNASÍ – KÁTHMÁNDÚ: Snídaně. Transfer na letiště. Následuje přelet s přestupem do Káthmándú. Po příletu následuje transfer na hotel. Cestou zastávka v hinduistickém centru Pašupatináth. Řeku Bágmati zde lemují spalovací gháty, na kterých se konají pohřební ceremonie. Příjezd na hotel. Ubytování Nocleh.
11. den: KÁTHMÁNDÚ – N.P. CHITWAN: Po snídani prohlídka Káthmándú. Navštívíte chrám Živé Bohyně a náměstí Durbar s řadou chrámů, na které shlíží palác Hanuman Dhoka – starobylé sídlo nepálské královské rodiny. Následuje odjezd do národního parku Chitwan. Po příjezdu do parku následuje ubytování. Večeře, nocleh.
12. den: N.P. CHITWAN: Snídaně. Celodenní aktivity v národním parku. Hlavním lákadlem parku je tygr bengálský a nosorožec jednorohý. Kromě těchto vzácných zvířat můžete v parku také spatřit leopardy, divoké slony, medvědy, jeleny, kance a opice.
13. den: PÓKHARA: Snídaně. Přejezd do Pókhary. Odpoledne prohídka města se zastávkou u Davis Fall, Projížďka po jezeře Fewa. Nocleh.
14. den: PÓKHARA – KÁTHMÁNDÚ: Ranní odjezd na Sarangkhot s pozorováním východu slunce a masívu Annapuren. Návrat na hotel. Snídaně. Následuje přejezd do Káthmándú. Zastávka u chrámu Svajambhunáth, odkud se otevírá nádherný výhled na káthmándské údolí. Pokračujeme prohlídkou historického Bhaktapuru s chrámem Nyatapola, Zlatou bránou, královským palácem či náměstíčkem hrnčířů. Nocleh.
15. den: KÁTHMÁNDÚ: Snídaně. Pokud čas dovolí (záleží na čase odletu z Káthmándú), následuje prohlídka historického centra města Patan v okolí Palácového náměstí. Po té transfer na letiště a odlet do Prahy.
16. - 17. den: PŘÍLET DO PRAHY : Přílet do Prahy.

27.03. - 12.04.24 středa - pátek
snídaně letecky (Praha)
89 990 Kč
cena za 17 dní (15 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Dillí a Káthmándú – Dillí – Praha
 • letištní taxy
 • 14x nocleh se snídaní v hotelech 3* – 4
 • 1x oběd, 2 x večeře v NP Chitwan
 • transfery a program dle itineráře se vstupy
 • průvodce ESO travel (minimálně 16 osob)

Cena nezahrnuje

 • vízum do Indie 1.100,- Kč + 1 fotografie
 • Nepálu 30,- USD + 1 fotografie
 • fakultativní výlety nad rámec programu
 • bakšišné 40,- USD
 • cestovní pojištění